Inställning av equalizer

Ställ in equalizer och anpassa ljudnivån separat för olika radiofrekvensband eller tv.
Tryck på SOUND för att komma åt ljudinställningsmenyn. Vrid TUNE för att stega till Equalizer och tryck på OK/MENU.
Välj frekvensband genom att vrida på TUNE och bekräfta med OK/MENU.
Justera ljudinställningen genom att vrida på TUNE och bekräfta med OK/MENU eller ångra inställningen med EXIT. Fortsätt på samma sätt med övriga frekvensband som ska ändras.
När ljudinställningen är klar, tryck EXIT för att bekräfta och gå tillbaka till normalvyn.