Körfältsassistans (LKA) – symboler och meddelanden

I situationer där Körfältsassistans uteblir kan kombiinstrumentet visa en symbol i kombination med ett förklarande meddelande – följ i förekommande fall given rekommendation.

Exempel på meddelanden:

SymbolMeddelandeInnebörd
P4-1246-Symbol Kamera BlockeradVindrutesensorer blockerade Se handbok

Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.

Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.

  • Rengör vindrutan framför kamerasensorn.

Läs om kamerasensorns begränsningar, se Kollisionsvarnare* – kamerasensorns begränsningar och Kollisionsvarnare* – handhavande.

P4-1246-Symbol Lane-Keeping-Aid-!Körfältsassistans Service erfordras

Systemet är ur funktion.

  • Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
P3-1246-Symbol Lane Departure Warning
Körfältsassistans Avbruten LKA har avbrutits och är satt i beredskapsläge. LKA-symbolens linjer indikerar när funktionen är aktiv igen.
  1. * Tillval/tillbehör.

Var det här till hjälp?