Byta till annan Bluetooth®-enhet

Det går att byta en ansluten enhet mot en annan om det finns flera enheter i bilen. Enheten måste först ha registrerats till bilen.

Byta media-enhet

Kontrollera att den externa enheten har Bluetooth® aktiverat, se den externa enhetens manual.
I Bluetooth®-mediakällans normalvy tryck på OK/MENU och välj Växla enhet.
Bilen söker efter tidigare anslutna enheter. De externa enheter som hittas anges med sina respektive Bluetooth®-namn i bildskärmen.
Välj den enhet som ska anslutas.
Anslutning av den externa enheten sker.

Byta telefon

Kontrollera att den externa enheten har Bluetooth® aktiverat, se den externa enhetens manual.
I telefonkällans normalvy tryck på OK/MENU och välj Växla telefon.
Bilen söker efter tidigare anslutna enheter. De externa enheter som hittas anges med sina respektive Bluetooth®-namn i bildskärmen.
Välj den enhet som ska anslutas.
Anslutning av den externa enheten sker.