Insynsskydd

P3-1020-v60 Insynsskydd lastrum

Dra insynsskyddet över lasten och haka fast det i urtagen vid lastutrymmets bakre stolpar.

 Viktigt

Skyddsgallret kan inte fällas upp eller ner då insynsskyddet är monterat.

Fastsättning av insynsskydd

Ikon röd pil 1

För in ena ändstycket av skyddet i försänkningen på sidopanelen.

Ikon röd pil 2

För in andra ändstycket i motsvarande försänkning.

Ikon röd pil 3

Tryck fast båda sidorna. Ett klickljud ska höras och den röda markeringen ska försvinna.

Kontrollera att båda ändstycken är låsta.

Borttagning av insynsskydd

Tryck in ena ändstyckets knapp och lyft ur det.
Vinkla upp/ut skyddet försiktigt och det andra ändstycket lossar automatiskt.

Nedfällning av insynsskyddets bakre täckskiva

Insynsskyddets bakre täckskiva sticker i sitt inrullade läge ut horisontellt i lastutrymmet när det är monterat.

Dra täckskivan lätt bakåt, fri från sina stödhyllor och fäll ner.