Kombiinstrument, analogt – översikt

I kombiinstrumentets informationsdisplay visas information om vissa av bilens funktioner samt meddelanden.

Informationsdisplay

P3-1320 Information display, DIM STD-Line
Informationsdisplay, analogt instrument.

I kombiinstrumentets informationsdisplay visas information om vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare och färddator, samt meddelanden. Informationen visas med symboler och text. Ytterligare beskrivning finns under de funktioner som använder displayen.

Mätare och indikatorer

P3-1320 Information display, gauges, DIM STD-Line
 1. Ikon röd cirkel 1Bränslemätare. När indikeringen minskar till endast en vit markering1, tänds den gula kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank. Se även Färddator och Påfyllning av bränsle.
 2. Ikon röd cirkel 2Eco meter. Mätaren ger en indikation om hur ekonomiskt bilen körs. Ju högre utslag på skalan, desto mer ekonomiskt körs bilen.
 3. Ikon röd cirkel 3Hastighetsmätare
 4. Ikon röd cirkel 4Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
 5. Ikon röd cirkel 5Växlingsindikator2/Växellägesindikator3. Se även Växlingsindikator*, Automatisk växellåda – Geartronic* eller Automatisk växellåda – Powershift*.

Kontroll- och varningssymboler

P3-1320 Information display, control and warning symbols, DIM STD-Line
Kontroll- och varningssymboler, analogt instrument.
 1. Ikon röd cirkel 1Kontrollsymboler
 2. Ikon röd cirkel 2Kontroll- och varningssymboler
 3. Ikon röd cirkel 3Varningssymboler4

Funktionskontroll

Samtliga kontroll- och varningssymboler utom symboler i informationsdisplayens mitt, tänds i nyckelläge II eller vid start av motorn. När motorn startat ska samtliga symboler slockna, utom den för parkeringsbromsen som släcks först när denna frigörs.

Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i nyckelläge II, slocknar samtliga symboler inom några sekunder utom symbolen för fel i bilens avgasreningssystem och symbolen för lågt oljetryck.

 1. 1 När displayens meddelande "Körsträcka till tom tank:" börjar visa "----", blir markeringen röd.
 2. 2 Manuell växellåda.
 3. 3 Automatisk växellåda.
 4. * Tillval/tillbehör.
 5. 4 Vissa motorvarianter har inte system för att varna för oljetrycksbortfall. I bilar med dessa varianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning för låg oljenivå sker då via displaytext. För mer information, se Motorolja – allmänt.