Dimljus bak

Då sikten är nedsatt på grund av dimma kan dimljus bak användas för att andra trafikanter i ett tidigt skede ska observera framförvarande fordon.
P3-1320 Rear fog light, 4-position handle
Knapp för dimljus bak.

Dimljus bak kan endast tändas när nyckelläge II är aktivt eller motorn är igång samt ljusreglagets vred står i läge P3-1220 Symbol AUTO in light switch module eller P4-1246 Symbol Automatiskt halvljus.

Tryck på knappen för till/från. Kontrollsymbolen Symbol dimljus bak – text i kombiinstrumentet och lampan i knappen lyser när dimljus bak är tänt.

Dimljus bak släcks automatiskt vid tryck på START/STOP ENGINE-knappen eller när ljusreglagets vred ställs i läge P4-1246 Symbol Halvljusautomatik eller P4-1246 Symbol Positions-/parkeringsljus.

 OBS

Bestämmelser för användning av dimljus bak varierar mellan olika länder.

Relaterade dokument