Interiör belysning

Kupén är utrustad med flera olika typer av ljussättning t.ex. allmänbelysning, justerbar interiör belysning och läsbelysning.

Främre takbelysning

iCup-20w37-Front interior lightning panel in roof
Belysning och reglage i takkonsolen.
 1. P5-Icon red circle 1Allmänbelysning
 2. P5-Icon red circle 2Läslampa vänster sida
 3. P5-Icon red circle 3Knapp för kupébelysning och automatisk kupébelysning
 4. P5-Icon red circle 4Läslampa höger sida
 5. P5-Icon red circle 5Stämningsljus

Läsbelysning

Läslamporna i takkonsolen tänds eller släcks med ett lätt och kort tryck på respektive läslampa. Ljusstyrkan justeras genom att trycka och hålla kvar fingret på lampan.

Kupébelysning

Golvbelysningen och allmänbelysningen tänds eller släcks med ett kort tryck på knappen för kupébelysning i takkonsolen.

Automatik för kupébelysning

Automatiken aktiveras och deaktiveras genom att hålla inne knappen för kupébelysning. När knappen lyser

 • vit är automatiken aktiverad
 • orange är automatiken deaktiverad.

När automatiken är aktiverad tänds kupébelysningen enligt nedanstående.

Kupébelysningen tänds när
 • bilen låses upp
 • en sidodörr öppnas.
Kupébelysningen släcks när
 • bilen låses
 • växelläge D, R eller N väljs
 • en sidodörr stängs
 • en sidodörr stått öppen ca 2 minuter.

Bakre takbelysning

I bakre delen av bilen finns läsbelysning, vilken också används som allmänbelysning.

P6-2037-Rear roof light
Läslampor över baksätet.
P6-2037-Rear roof light-Panoramic roof
I bil med panoramatak* sitter de två lampenheterna på vardera sida av taket.

Läslamporna tänds eller släcks med ett lätt och kort tryck på lampan. Ljusstyrkan justeras genom att trycka och hålla kvar fingret på lampan.

Handskfacksbelysning

Handskfacksbelysningen tänds respektive släcks när luckan öppnas eller stängs.

Solskyddets spegelbelysning*

Belysningen till spegeln i solskyddet tänds respektive släcks då locket öppnas eller stängs.

Markbelysning*

Markbelysningen tänds eller släcks när respektive dörr öppnas eller stängs.

Tröskelbelysning

Tröskelbelysningen tänds eller släcks när en dörr öppnas eller stängs.

Belysning i lastutrymme

Belysningen i lastutrymmet tänds eller släcks då bakluckan öppnas eller stängs.

Interiör belysning

Ett antal omgivande ljuskällor i bilens interiör kan anpassas i centerdisplayen och även finjusteras med tumhjulet i instrumentpanelen.

Belysning i förvaringsfack i dörrar

Belysningen i förvaringsfack i dörrar tänds när bilen låses upp och släcks vid låsning. Ljusstyrkan kan finjusteras med hjälp av tumhjulet i instrumentpanelen.

Belysning i tunnelkonsolens främre mugghållare*

Belysningen i främre mugghållare tänds när bilen låses upp och släcks när bilen låses. Ljusstyrkan kan finjusteras med hjälp av tumhjulet i instrumentpanelen.

 1. * Tillval/tillbehör.