Kontroll- och varningssymboler

Kontroll- och varningssymbolerna uppmärksammar föraren på att en funktion är aktiverad, att ett system arbetar, eller att en brist eller ett allvarligt fel har uppstått.

Röda symboler

P5P6-2037-iCup-Warning symbol

Varning

Den röda varningssymbolen tänds då ett fel har upptäckts som kan påverka säkerheten eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett förklarande textmeddelande i förardisplayen.

Varningssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.

P5P6-2037-iCup-Seatbelt warning symbol

Bältespåminnare

Lyser eller blinkar när någon i bilen inte har säkerhetsbältet på sig.

P5P6-2037-iCup-Airbag warning symbol

Krockkuddar

Ett fel har upptäckts i något av bilens säkerhetssystem.

Läs meddelande i förardisplayen och kontakta en verkstad. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

P5P6-2037-iCup-Brake warning symbol

Fel i bromssystemet

Ett fel har uppstått i bromssystemet.

Läs meddelande i förardisplayen och kontakta en verkstad. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

P5P6-2037-iCup-Parking brake warning symbol

Parkeringsbroms

Fast sken: parkeringsbromsen är aktiverad.

Blinkande: ett fel har uppstått med parkeringsbromsen. Läs meddelande i förardisplayen.

P5P6-2037-iCup-Battery warning symbol

Fel i det elektriska systemet

Ett fel har uppstått i det elektriska systemet.

Läs meddelande i förardisplayen och kontakta en verkstad. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

P5P6-21w22-iCup-engine temp warning symbol

Hög motortemperatur

Motorn har för hög temperatur. Läs meddelande i förardisplayen.

P5P6-2037-iCup-City safety warning symbol

Assistans vid kollisionsrisk

Varnar vid kollisionsrisk med andra fordon, fotgängare, cyklister och större djur.

P5P6-21w22-iCup-Oil level warning symbol

Lågt oljetryck

Motorns oljetryck är för lågt. Stäng av motorn omedelbart och kontrollera oljenivån i motorn, fyll på olja vid behov.

Om symbolen tänds och oljenivån är normal, läs meddelande i förardisplayen och kontakta en verkstad. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

Bärnstensgula symboler

P5P6-2037-iCup-Information general symbol

Information

Ett problem har uppstått i något av bilens system. Läs meddelande i förardisplayen.

Informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.

P5P6-2037-iCup-Brake control symbol

Fel i bromssystemet

Ett fel har uppstått i bromssystemet. Läs meddelande i förardisplayen.

P5P6-2037-iCup-ABS warning symbol

Fel i ABS-systemet

Systemet är ur funktion. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.

P5P6-21w22-iCup-Emissions system symbol

Avgasreningssystem

Fel i avgasreningssystemet. Kör till en verkstad för kontroll. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

P5P6-2037-iCup-Fog light rear symbol

Dimljus bak

Dimljuset bak lyser.

P5P6-2037-iCup-Tyre Pressure Monitoring System symbol

Däcktryckssystem

Lågt däcktryck.

Vid fel i däcktryckssystemet kommersymbolen först att blinka ica 1 minut och sedan lysamed fast sken. Detta kan bero påatt systemet inte kan upptäckaeller varna för lågt däcktrycksom avsett.

P5P6-2037-iCup-Active bending light symbol

Fel på strålkastarsystemet

Ett fel har uppstått i strålkastarsystemet. Läs meddelande i förardisplayen.

P5P6-2037-iCup-Lane Keeping Assistance symbol

Körfältsassistans

Körfältsassistans varnar/ingriper.

P5P6-2037-iCup-Reduced speed limit warning symbol

Reducerad prestanda

Tillfälligt fel på drivlinan. Läs meddelande i förardisplayen.

P5P6-2037-iCup-Electronic Stability Control symbol

Stabilitetssystem

Fast sken: ett fel har uppstått i systemet.

Blinkande: systemet arbetar.

P5P6-21w48-iCup-Collision Avoidance

Assistans vid kollisionsrisk System ej tillgängligt

Systemet för assistans vid kollisionsrisk är ej tillgängligt eller arbetar under reducerad prestanda.

Blå symboler

P5P6-2037-iCup-Auto high beam active symbol

Automatiskt helljus

Automatiskt helljus är aktiverat och lyser.

P5P6-2037-iCup-High beam active symbol

Helljus

Helljuset lyser.

Gröna symboler

P5P6-21w22-iCup-Auto hold symbol

Automatisk broms

Funktionen är aktiverad och färdbromsen eller parkeringsbromsen verkar.

P5P6-2037-iCup-Fog light front symbol

Dimstrålkastare

Dimljuset fram lyser.

P5P6-2037-iCup-Forward lights symbol

Positionsljus

Positionsljusen lyser.

P5P6-2037-iCup-Turn indicator symbol left
P5P6-2037-iCup-Turn indicator symbol right

Vänster och höger blinker

Blinker används.

Vita/grå symboler

P5P6-2037-iCup-Auto high beam inactive symbol

Automatiskt helljus

Automatiskt helljus är aktiverat men lyser inte.

Px-2037-iCup-Driver Alert Control symbol

Driver Alert

Driver Alert är aktiverad.

P5P6-21w22-iCup-Pre heater symbol

Förkonditionering

Motor- och kupévärmare/luftkonditionering förkonditionerar bilen.

P5P6-22w22-iCup-Charging symbol hybrids

Hybridbatteriet laddas

Hybridbatteriet laddas.

P5P6-2037-iCup-Lane Keeping Assistance symbol white/grey

Körfältsassistans

Vit symbol: Körfältsassistans är på och väglinjer är detekterade.

Grå symbol: Körfältsassistans är på och väglinjer är ej detekterade.

P5P6-2037-iCup-Rain sensor symbol

Regnsensor

Regnsensorn är aktiverad.

Relaterade dokument