Begränsningar för Connected Safety

Information om fordon med aktiverad varningsblinkers eller som har detekterat halt väglag kommuniceras inte alltid mellan alla fordon inom aktuellt område.
Orsak kan t.ex. vara:
  • Ingen eller bristfällig kontakt med internet.
  • Fordon på halt underlag gör för svaga manövrer – t.ex. rattrörelse, acceleration eller bromsning – för att friktion mellan däck och vägbana ska kunna detekteras.
  • Fordon som detekterat halka eller har aktiverat varningsblinkers har inte funktionen aktiv.
  • Fordon som detekterat halka eller har aktiverat varningsblinkers är inte utrustad med funktionen.
  • Vid utebliven eller bristfällig global positionering/satellitnavigering kan varning utebli.
  • Detektering av halka eller aktivering av varningsblinkers har skett på en väg som saknas i Volvo Cars databas.
  • Connected Safety är inte utbyggt på alla marknader och täcker inte alla områden – en återförsäljare för Volvo har information om aktuella områden.

 Varning

  • Funktionen kan i vissa situationer falskvarna för halt väglag.
  • Funktionen kan inte alltid upptäcka andra fordon med aktiverade varningsblinkers eller detektera alla vägavsnitt med halt väglag.