Rekommenderat underhåll för kamera-, sensor- och radarenheter

För att kameror, parkeringssensorer och radarenheter ska fungera korrekt måste de hållas rena från smuts, is och snö och rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
  • Fäst inga föremål, tejp eller dekaler i områdena beskrivna nedan.
  • Rengör kameralinser regelbundet med ljummet vatten och bilschampo – försiktigt så inte linsen repas.
  • Undvik montering av extraljus eller liknande i grillen då det kan påverka den främre radarenhetens prestanda.

Radarenheternas placering

P6-2037-XC40BEV-Front radar placement
Placering av främre radarenhet
Px-2122-V-Keep sensor area clean rear
Placering av bakre radarenheter

Parkeringssensorernas placering

P5-1507-Park Assist Pilot, location of parking sensors, Bird View
Parkeringssensorernas placering runt bilen

 OBS

Smuts, is och snö som täcker sensorerna kan ge upphov till falska varningssignaler, reducerad eller utebliven funktion.

Kamerans placering

P5-1507-City Safety, windscreen camera
Placering av främre kameraenhet

 Viktigt

Underhåll av förarstödskomponenter får endast utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.