Interior Air Quality System*

Interior Air Quality System (IAQS) är ett helautomatiskt luftkvalitetssystem som avskiljer gaser och partiklar så att halten av lukter och föroreningar i kupén reduceras.

IAQS är en del av Clean Zone Interior Package (CZIP) och renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och marknära ozon.

Om systemets luftkvalitetssensor känner att utomhusluften är förorenad stängs luftintaget och luftåtercirkulationen aktiveras.

 OBS

För att förbättra luftkvaliteten i kupén bör luftkvalitetssensorn alltid vara inkopplad.

I kallt klimat är återcirkulationen begränsad för att undvika imbildning.

Vid imbildning bör avfrostningsfunktionerna för vindruta och sidorutor samt bakruta användas.

  1. * Tillval/tillbehör.