Inställningar för förardisplay

Ändra visningsläge eller ställ in vad som ska visas förardisplayen.

Appmenyn

P5P6-21w04-mid-iCup-Driver display app menu

P5P6-2037-iCup-App menu trip symbol – Information om bland annat trippmätare och vägmätare.

Hantera appmenyn

P6-2037-XC40BEV-Right steering wheel switch
  1. P5-Icon red circle 1Stäng meny/ändra visningsläge
  2. P5-Icon red circle 2Vänster/höger
  3. P5-Icon red circle 3Upp/ner
  4. P5-Icon red circle 4Öppna meny/bekräfta

Appmenyn stängs efter en stunds inaktivitet eller för vissa val.

Visningslägen

Förardisplayen har två olika visningslägen som ändras via P5P6-2037-Display mode button-knappen på rattens högra sida.

  • Calm – mittendelen av förardisplayen är tom.
  • Navigation* – en karta visas över hela förardisplayen.

Inställningar i centerdisplayen

Inställningar för förardisplayen görs via centerdisplayen.
Tryck på iCup-2037-Settings symbol.
Välj Reglage.
Ändra önskade inställningar.

Inställningarna är personliga och sparas i den aktiva användarprofilen.

  1. * Tillval/tillbehör.