Säkerhetsbälten

En inbromsning kan få svåra följder om inte säkerhetsbältet används.

För att säkerhetsbältet ska ge att bra skydd är det viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta inte ryggstödet för långt bakåt, säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal sittställning.

 Varning

Tänk på att inte använda clips eller fästa bältet kring krokar eller andra delar av interiören, vilket hindrar säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt.

 Varning

Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller används på ett felaktigt sätt kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.

 Varning

Gör aldrig några ändringar eller reparationer av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt också säkerhetsbältet om det är slitet eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det utbytta säkerhetsbältet.