CleanZone*

Funktionen CleanZone kontrollerar och indikerar om alla förutsättningar för god luftkvalitet i kupén är uppfyllda eller ej.

Om förutsättningarna inte uppfylls är texten CleanZone, som visas i klimatvyn, vit.

När alla förutsättningar är uppfyllda indikeras detta genom att texten ändrar färg till blå.

Förutsättningar som behöver vara uppfyllda:
  • Att alla dörrar och bakluckan är stängda.
  • Att alla sidofönster och panoramataket* är stängda.
  • Att luftkvalitetssystemet Interior Air Quality System* är aktiverat.
  • Att kupéfläkten är aktiverad.
  • Att luftåtercirkulationen är deaktiverad.

 OBS

CleanZone indikerar inte att luftkvaliteten är god, utan indikerar endast att förutsättningarna för god luftkvalitet är uppfyllda.
  1. * Tillval/tillbehör.