Alkolås*

Alkolåsets funktion är att förhindra att bilen framförs av en berusad förare. Innan start av bilen är möjlig måste ett utandningsprov göras som säkerställer att föraren inte är påverkad av alkohol.

Bilens system anpassar sig när ett alkolås kopplas in till bilen. På så sätt kan föraren enkelt få meddelanden från alkolåset direkt i förardisplayen. Alkolåset kalibreras till respektive marknads gällande gränsvärde för laglig bilkörning.

För information om specifikt alkolås hänvisas till respektive alkolåstillverkare.

 Varning

Alkolåset är ett hjälpmedel och fråntar inte förarens ansvar. Det är alltid förarens ansvar att vara nykter och att framföra bilen på ett säkert sätt.

Använda alkolås

Alkolåset aktiveras automatiskt och görs klart för användning när bilen låses upp.

För att få korrekt funktion och ett så rättvisande mätresultat som möjligt:

  • Undvik att äta eller dricka ca 5 minuter innan utandningsprovet.
  • Undvik kraftig vindrutespolning – alkoholen i spolarvätskan kan resultera i felaktigt mätresultat.

 OBS

Efter en avslutad körning kan bilen återstartas inom 30 minuter utan att ett nytt utandningsprov behöver göras.

Koppla förbi alkolås

I händelse av en nödsituation eller om alkolåset är ur funktion, är det möjligt att koppla förbi alkolåset för att kunna köra bilen.

För att deaktivera alkolåset, se alkolåstillverkarens instruktioner.

  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument