Förarkrockkuddar

Som ett komplement till säkerhetsbältet är bilen utrustad med rattkrockkudde och knäkrockkudde1 på förarsidan.
P5-21w46-S90/V90–Safety–Driver airbags
Rattkrockkudde och knäkrockkudde1 på förarsidan i framsätet.

Vid en frontalkrock hjälper krockkuddarna till att skydda förarens huvud, nacke, ansikte och bröst samt knän och ben.

Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses upp. Krockkudden dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms den. I samband med detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och tömning av kudden, sker på några tiondels sekunder.

 Varning

Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används på ett felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.

För att inte skadas om krockkudden löses ut, måste passageraren sitta så upprätt som möjligt med fötterna på golvet och ryggen mot ryggstödet.

 Varning

Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas för reparation. Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.

Rattkrockkuddens placering

Krockkudden är monterad hopvikt i rattens centrum. Ratten är märkt med AIRBAG.

Knäkrockkuddens1 placering

Krockkudden är monterad hopvikt i undre delen av instrumentpanelen på förarsidan. Panelen är märkt med AIRBAG.

 Varning

Placera eller fäst inga föremål framför eller ovanpå panelen där knäkrockkudden är placerad.
  1. 1 Bilen är utrustad med knäkrockkudde endast på vissa marknader.