Aktivera och deaktivera luftåtercirkulation

Luftåtercirkulationen utestänger dålig luft, avgaser etc. utifrån, genom att klimatanläggningen återanvänder luften i kupén.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att trycka på temperaturknappen längst ner i mitten av centerdisplayen.
P6-XC40BEV-2037–Climate–Button recirculation
Tryck på knappen för luftåtercirkulation.
Luftåtercirkulationen aktiveras/deaktiveras och knappen lyser upp/släcks.

 Viktigt

Om luften i bilen återcirkuleras för länge finns risk för imbildning på rutornas insidor.

 OBS

Det är inte möjligt att aktivera luftåtercirkulationen när max defroster är aktiverad.

 OBS

Om systemets luftkvalitetssensor känner att utomhusluften är förorenad stängs luftintaget och luftåtercirkulationen aktiveras automatiskt.