Bältesförsträckare

Bilen är utrustad med standardbältesförsträckare och elektriska bältesförsträckare som kan sträcka säkerhetsbältena vid kritiska situationer och kollisioner.

Standardbältesförsträckare

Alla säkerhetsbälten är utrustade med en standardbältesförsträckare.

Bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en tillräckligt kraftig kollision för att mer effektivt fånga upp den åkande.

Elektriska bältesförsträckare

Säkerhetsbältena för förare och passagerare i framsätet är utrustade med en elektrisk bältesförsträckare.

Bältesförsträckaren samverkar och kan aktiveras i samband med förarstödsystemen assistans vid kollisionsrisk och Rear Collision Warning*. Vid kritiska situationer så som panikbroms, avkörning (t.ex. att bilen rullar ner i ett dike, lyfter från marken eller slår emot något i terrängen), sladd eller risk för kollision, kan säkerhetsbältet sträckas av bältesförsträckarens elmotor.

Den elektriska bältesförsträckaren hjälper till att positionera den åkande bättre vilket minskar risken för att slå emot bilens interiör och förbättrar effekten av säkerhetssystem så som bilens krockkuddar.

När den kritiska situationen upphört så återställs bältet och den elektriska bältesförsträckaren automatiskt, men kan också återställas manuellt.

 Viktigt

Om passagerarkrockkudden deaktiveras, så deaktiveras även den elektriska bältesförsträckaren på passagerarsidan.

 Varning

Gör aldrig några ändringar eller reparationer av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt också säkerhetsbältet om det är slitet eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det utbytta säkerhetsbältet.

  1. * Tillval/tillbehör.