Sätta torkarbladen i serviceläge

Vindrutans torkarblad måste i vissa fall sättas i serviceläge (vertikalt läge), t.ex. när de ska bytas.
P5-1617-S90 V90-Service position wiper blades
Torkarblad i serviceläge.

För att det ska vara möjligt att byta, tvätta eller lyfta torkarbladen (t.ex. vid avskrapning av is från vindrutan) måste de vara i serviceläge.

 Viktigt

Innan torkarbladen sätts i serviceläge – säkerställ att de inte är fastfrusna.

Aktivera/deaktivera serviceläge

Aktivering/deaktivering av serviceläge är möjligt när bilen är stillastående och vindrutetorkarna inte är påslagna. Serviceläge aktiveras/deaktiveras via centerdisplayen:

Tryck på iCup-2037-Settings symbol i centerdisplayen.
Tryck sedan på Reglage och aktivera/deaktivera torkarbladens serviceläge.

Torkarbladen lämnar också serviceläget om:

  • Torkning av vindrutan aktiveras.
  • Spolning av vindrutan aktiveras.
  • Regnsensorn aktiveras.
  • Bilen körs iväg.

 Viktigt

Om torkararmarna i serviceläge har fällts upp från vindrutan, måste de fällas tillbaka mot vindrutan innan aktivering av torkning, spolning eller regnsensor samt innan avfärd. Detta för att undvika att lacken på huven skrapas.