Uppkopplade funktioner med Google Maps

För att få full funktionalitet i Maps krävs att bilen har internetanslutning. Här listas några funktioner som är tillgängliga när bilen är uppkopplad.

Maps uppdateras kontinuerligt med trafikinformation och information från parkeringsplatser, laddstationer och kopplat Google-konto.

De funktioner som nämns är enbart exempel. För senaste information om vilka funktioner som är tillgängliga samt hur de fungerar, gå till g.co/mapsincar.

Trafikinformation

Om trafiken går långsamt visas orange eller röda linjer, beroende på hur långsam trafiken är. Om bilen tappar internetanslutningen försvinner de färgade linjerna efter några minuter eftersom informationen inte längre är aktuell. Uppdaterad trafikinformation visas igen då uppkopplingen är återetablerad. Kartan visar även information om olika typer av hinder, såsom vägarbete eller olyckor.

Om olyckor eller andra hinder uppstår längs pågående rutt och annan snabbare rutt finns, kommer Maps att föreslå en alternativ rutt.

Alternativ rutt

När ett önskat resmål angetts föreslås en rutt, men även alternativa rutter. Förslagen baseras bland annat på inställningar i systemet, trafikinformation, beräknad sträcka och restid. En alternativ rutt väljs i listan över föreslagna rutter eller genom att styra bilen enligt den alternativa rutten, s.k. decide by steering.

Byt rutt under resans gång, Google Maps omdirigerar dig dynamiskt utifrån aktuella trafikmönster, så att du kan undvika trafikstockningar.

 OBS

Instruktionerna ovan är allmänt beskrivna och inbegriper tredjepartsleverantörer. Tillgänglighet, förfarande och funktionalitet kan komma att ändras eller variera.