Batteri- och laddfunktioner i Volvo Cars-appen*

I Volvo Cars-appen visas aktuell batterinivå och en uppskattning av hur långt bilen kan köras på befintlig laddning. Det går även att schemalägga när bilen ska laddas genom att ställa in start- och sluttid som upprepas var 24h.

Du hittar batteri- och laddfunktionerna genom att trycka på blixtikonen i Px-2037-VOC app icon Home-fliken.

Push-notiser

Du kan välja att få push-notiser i din telefon om något går fel och laddningen avbryts. Ställ in vilka notiser du vill ta emot i notisinställningarna som finns i fliken Px-2037-VOC app icon Profile.

  1. * Tillval/tillbehör.