Trafikskyltsinformation*

Funktionen trafikskyltsinformation kan hjälpa föraren att observera hastighetsrelaterade trafikskyltar samt vissa förbudsskyltar1.

Funktionen är tillgänglig på vissa marknader.

P5-1507-Road Sign Information, readable signs
Exempel på läsbara skyltar2.

RSI kan ge information om bl.a. aktuell hastighet, att en motorväg eller motortrafikled börjar/upphör, när det råder omkörningsförbud och förbjuden färdriktning.

Om bilen passerar en skylt med hastighetsbegränsning, kommer det att visas i förardisplayen och head-up-displayen*.

Det finns också delfunktioner för trafikskyltsinformation som kan varna föraren om hastighetsbegränsning överträds eller i samband med fartkameror.

 OBS

På några marknader är funktionen trafikskyltsinformation enbart tillgänglig i kombination med kartdata. Detta kan kräva att inställningar ändras för Google Maps3.

 Varning

  • Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
  • Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.
  • Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Det krävs internetuppkoppling för att trafikskyltsinformation ska fungera.
  3. 2 Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast några exempel.
  4. 3 Läs mer på Maps Privacy center.