Whiplash Protection System

Whiplash Protection System (WHIPS) är ett skydd som minskar risken för pisksnärtsskador. Systemet består av energiupptagande ryggstöd och sittdyna samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena.

WHIPS aktiveras vid en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets egenskaper inverkar.

När WHIPS aktiveras fälls framsätenas ryggstöd bakåt och sittdynan åker nedåt så att sittställningen för föraren och passageraren i framsätet förändras. Rörelsen hjälper till att absorbera en del av de krafter som kan ge upphov till pisksnärtsskador.

 Varning

WHIPS är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.

 Varning

Gör aldrig några ändringar eller reparationer av sätet eller WHIPS på egen hand. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

Om framsätena har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska sätena bytas ut. En del av sätenas skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om de verkar oskadade.

P5-1507-Safety-Whiplash Protection System, don't leave any objects on floor or in seats
Placera inga föremål på golvet bakom eller under framsätena eller i baksätet som kan hindra WHIPS funktion.

 Varning

Placera inte boxliknande last så att denna kläms fast mellan baksätets sittdyna och framsätets ryggstöd.

Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste eventuell last säkras för att förhindra den från att glida fram mot framsätets ryggstöd i händelse av en kollision.

 Varning

Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt eller ett bakåtvänt barnskydd används i baksätet måste motsvarande framsäte flyttas framåt så att det inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet eller barnskyddet.

Sittställning

För att WHIPS ska ge bra skydd måste förare och passagerare ha rätt sittställning och se till att systemets funktion inte hindras.

Ställ in rätt sittställning på framsätet innan körningen påbörjas.

Förare och passagerare i framsätet bör sitta mitt i sätet med så litet avstånd som möjligt mellan nackskydd och huvud.

WHIPS och barnskydd

Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS.