Dragkroksmonterad cykelhållare*

Vid användning av cykelhållare rekommenderas de cykelhållare som Volvo har utvecklat.

Detta för att undvika skador på bilen och för att uppnå största möjliga säkerhet vid färd. Volvos cykelhållare finns att köpa hos auktoriserade Volvoåterförsäljare.

Följ noggrant de instruktioner som bifogas cykelhållaren.

 • Cykelhållaren inklusive last får väga max 75 kg (165 pund).
 • Rear Auto Brake bör deaktiveras innan körning med cykelhållare.

 Varning

Felaktig användning av cykelhållaren kan orsaka skador på dragkrok och bil.

Cykelhållaren kan lossa från dragkroken om den
 • är felaktigt monterad på dragkulan
 • är överlastad, se cykelhållarens instruktioner för max lastvikt
 • används till annat än att frakta cyklar.
Bilens köregenskaper påverkas när en cykelhållare är monterad på dragkroken t.ex. på grund av:
 • ökad vikt
 • reducerad accelerationsförmåga
 • reducerad markfrigång
 • förändrad bromsförmåga.

Rekommendationer vid lastning av cyklar på cykelhållaren

Ju större avståndet är mellan lastens tyngdpunkt och dragkulan, desto större blir belastningen på dragkroken.

Lasta enligt följande rekommendationer:
 • Sätt den tyngsta cykeln längst in, närmast bilen.
 • Håll lasten symmetrisk och så nära bilens mitt som möjligt t.ex. genom att sätta cyklarna omlott om flera cyklar ska lastas.
 • Ta bort lösa föremål från cykeln vid transport t.ex. cykelkorg, batteri, barnstol. Dels för att minska belastningen på dragkrok och cykelhållare, dels för att minska luftmotståndet vilket påverkar bränsleförbrukningen.
 • Använd inte skyddsöverdrag på cyklarna. Detta kan påverka manövrering, innebära försämrad sikt och öka bränsleförbrukningen. Det kommer också att leda till ökad belastning på dragkroken.
 1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument