Bensin

Det är viktigt att använda rätt bränsle vid tankning. Det finns bensin med olika oktantal som är anpassade för olika typer av körning.

Använd endast bensin från välkändatillverkare. Fyll aldrig på bränsle med tveksamkvalitet. Bensinen ska uppfylla normen EN 228.

Identifierare för bensin

P5-1846-All-Decal petrol
Dekal på insidan av tankluckan.

Identifierare enligt CEN standard EN16942 återfinns på insidan av tankluckan, samt senast 12 oktober 2018 på motsvarande bränslepumpar och deras munstycken vid tankställen runt om i Europa.

Detta är identifierarna som gäller för nuvarande standardbränslen i Europa. Bensin med följande identifierare får användas i bil med bensinmotor:

P5-1646-x90-Sticker E5 for petrol

E5 är en bensin med max 2,7 % syre och max 5 vol % etanol.

P5-1646-x90-Sticker E10 for petrol

E10 är en bensin med max 3,7 % syre och max 10 vol % etanol.

 Viktigt

  • Bränsle som innehåller upp till10 volymprocent etanol är tillåtet.
  • EN 228 E10 bensin (max 10 volymprocent etanol) är godkänt att användas.
  • Högre etanol än E10 (max 10 volymprocentetanol) är inte tillåtet. T.ex. E85 är inte tillåtet.

Oktantal

  • RON 95 kan användas vid normal körning.
  • RON 98 rekommenderas för en bra effekt och låg bränsleförbrukning.
  • Oktantal lägre än RON 95 får inte användas.

Vid körning i varmare klimat än +38 °C (100 °F) rekommenderas högsta möjliga oktantal för en anpassad prestanda och bränsleförbrukning.

 Viktigt

  • Använd endast blyfri bensin för att inte skada katalysatorn.
  • Bränsle som innehåller metalltillsatser får inte användas.
  • Använd inga tillsatser som inte har rekommenderats av Volvo.

Meddelanden i förardisplayen

Om bilen endast körts med elmotorn en längre tid kan bränslet bli för gammalt och behöver förbrukas. Om detta sker kommer följande meddelanden synas i förardisplayen.

MeddelandeFörklaring
Åldrat bränsle Starta motorn för att förbruka bränsleTanken innehåller mycket åldrat bränsle. Starta motorn för att förbruka bränslet.
Åldrat bränsle Motorn körs för att förbruka bränsletTanken innehåller mycket åldrat bränsle. Motorn startas automatiskt för att förbruka bränslet.
Åldrat bränsle Tanka bilenTanken innehåller en liten mängd åldrat bränsle. Tanka bilen fullt för att blanda ut det åldrade bränslet.