Ändra språk för tangentbord i centerdisplay

För att det ska vara möjligt att växla mellan olika språk i tangentbordet måste språken först läggas till under Inställningar.

Lägg till eller ta bort språk i inställningar

Tangentbordet är automatiskt inställt på samma språk som systemspråket. Språket för tangentbordet kan anpassas manuellt utan att systemspråket påverkas.
Tryck på iCup-2037-Settings symbol längst ner i centerdisplayen.
Tryck på System, Språk och inmatning, Tangentbord.
Välj ett eller flera språk i listan.
Det är nu möjligt att växla mellan de valda språken direkt i tangentbordet för textinmatning.

Om inga språk aktivt har valts under Inställningar behåller tangentbordet samma språk som bilens systemspråk.

Växla mellan olika språk i tangentbordet

iCup-2037-Keypad change language

När ett antal språk har valts i Inställningar används knappen i tangentbordet för att växla mellan de olika språken.

För att ändra språk i tangentbordet med lista:
Gör ett långt tryck på knappen.
En lista blir synlig.
Välj önskat språk. Om fler än fyra språk har valts är det möjligt att bläddra i listan ute i tangentbordet.
Tangentbordet anpassas till det språk som väljs och andra ordförslag ges.
För att ändra språk i tangentbordet utan att visa lista:
Gör ett kort tryck på knappen.
Tangentbordet anpassas till det språk som står näst på tur i listan utan att visa själva listan.