Använda Volvo Cars-appen* med Apple Watch

Med en Apple Watch når du vissa av Volvo Cars-appens funktioner, t.ex. starta/stoppa parkeringsklimatet och låsa/låsa upp bilen.

När Volvo Cars-appen är installerad på en telefon och kopplad till bilen, kommer appfunktionerna automatiskt att bli tillgängliga i den Apple Watch som parkopplas med telefonen.

Funktioner som kan styras från Apple Watch1:

  • Parkeringsklimat (starta/stoppa).
  • Fjärrstart av bil (starta/stoppa).
  • Dörrar (lås/lås upp).
  • Hitta bilen genom att aktivera bilens signalhorn och/eller blinkers i ett par sekunder.
  • Se uppskattad räckvidd.
  • Se bilens position på en karta.

Parkoppla Apple Watch med telefon

För instruktioner om hur Apple Watch parkopplas med en telefon, samt tekniska krav för detta, se Apples hemsida.

Tekniska krav

Tekniska krav gällande operativsystem och information om kompatibilitet för olika mobilmodeller finns på informationssidan i aktuell appbutik.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Tillgängliga funktioner kan variera över tid.