Långtidsförvaring av bil med hybridbatteri

För att minimera risken för skador på hybridbatteriet under långtidsförvaring (längre än 1 månad) rekommenderas att laddningsgraden hålls vid ungefär 25 %. Kontrollera regelbundet laddnivån i förardisplayen.

Inför långtidsförvaring

Rekommenderad laddningsgrad vid långtidsförvaring är ungefär 25 %.

  • Om laddningsgraden är hög – kör bilen tills den når den rekommenderade nivån.
  • Om laddningsgraden är låg – ladda bilen tillden rekommenderade nivån.

Under långtidsförvaring

Kontrollera regelbundet laddningsgraden i förardisplayen.

Ladda bilen om laddningsgraden sjunkit märkbart, eller om den inte laddats på över 6 månader. Detta kompenserar för batteriets naturliga självurladdning.

 OBS

Förvara bilen svalt och undvik extrema temperaturer under långtidsförvaring för att minimera risken för batteriskada. Välj en förvaringsplats inomhus eller i skugga beroende på var temperatuen är som lägst, särskilt i varmt klimat.