Varning från farthållarfunktioner vid kollisionsrisk

Förarstödsystemet Pilot Assist* kan varna föraren om avståndet till framförvarande fordon plötsligt blir för kort.
P6-XC40BEV-Collision Avoidance
Ljud och symbol för kollisionsvarning
  1. P5-Icon red circle 1Ljudsignal vid kollisionsrisk
  2. P5-Icon red circle 2Varningssymbol vid kollisionsrisk
  3. P5-Icon red circle 3Avståndsmätning med kamera och radarenheter

Pilot Assist använder ca 40 % av färdbromsens kapacitet. Om bilen behöver bromsas kraftigare än vad förarstöden klarar och föraren inte bromsar, aktiveras varningslampa och varningsljud för att uppmärksamma föraren om att ett omedelbart ingripande är nödvändigt.

 Varning

Förarstödssystemen varnar endast för fordon som dess radarenhet har upptäckt – därför kan en varning utebli eller ske med viss fördröjning. Invänta aldrig en varning utan bromsa när det behövs.
P5-1507-Head Up Display, collision warning
Symbol för kollisionsvarning på vindrutan

I bil utrustad med head-up-display* visas varningen på vindrutan med en blinkande symbol.

 OBS

Visuella varningssignaler på vindrutan kan vara svåra att upptäcka vid starkt solsken, reflexer, extrema ljuskontraster, användning av solglasögon eller om föraren inte har blicken riktad rakt fram.
  1. * Tillval/tillbehör.