Öppna, stänga och rikta ventilationsmunstycken

Vissa ventilationsmunstycken i kupén kan öppnas, stängas och riktas individuellt.

Om bilens yttre munstycken riktas mot sidofönstren kan imma elimineras.

Om bilens yttre munstycken riktas inåt erhålls, i varmt klimat, en behaglig miljö i kupén.

Öppna och stänga ventilationsmunstycken

Ventilationsmunstycken på instrumentpanelen:

Vrid på vredet i mitten av ventilationsmunstycket för att öppna/stänga luftflödet från munstycket.

När markeringen på vredet står i vertikalt läge är luftflödet som högst.

Ventilationsmunstycken på dörrstolparna:

Rulla på tumhjulet under ventilationsmunstycket för att öppna/stänga luftflödet från munstycket.

Ju större del av de vita linjerna på tumhjulet som syns, desto högre luftflöde.

Rikta ventilationsmunstycken

För spaken i mitten av ventilationsmunstycket i sidled/höjdled för att rikta luftflödet från munstycket.