Däck

Däckens funktion är att bära last, ge grepp mot underlaget, dämpa vibrationer och skydda hjulet mot slitage.

Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.

Bilen är utrustad med däck enligt den däckinformationsdekal som finns på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr).

 Varning

Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll över bilen.

Rekommenderade däck

Vid leverans är bilen utrustad med Volvo originaldäck som har märkningen VOL1 på däcksidan. Dessa däck är noga anpassade till bilen. Vid däckbyte är det därför viktigt att även de nya däcken har denna märkning för att bilens köregenskaper, komfort och bränsleförbrukning ska bibehållas.

Nya däck

P5-1717-XC60-Tire manufacturing week

Däck är färskvara. Efter några år börjar de hårdna samtidigt som friktionsegenskaperna försämras undan för undan. Eftersträva därför att få så färska däck som möjligt vid utbyte. Det är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck. De sista siffrorna i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år. Detta är däckets DOT-märkning (Department of Transportation) och anges med fyra siffror, exempelvis 0717. Däcket är då tillverkat vecka 07, år 2017.

Däckens ålder

Alla däck som är äldre än 6 år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade. Däck åldras och bryts ner även om de sällan eller aldrig används. Funktionen kan då påverkas. Det gäller alla däck som sparas för framtida bruk. Exempel på yttre tecken som indikerar att däcket är olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.

Däckekonomi

 • Håll rätt däcktryck.
 • Undvik snabba starter, hårda inbromsningar och däckgnissel.
 • Däckslitaget ökar med hastigheten.
 • Rätt framhjulsinställning är mycket viktig.
 • Obalanserade hjul försämrar däckekonomin och åkkomforten.
 • Däcken bör ha samma rotationsriktning under hela sin livstid.
 • När du byter däck kan däcken med det största mönsterdjupet monteras på bakaxeln för att minska risken för bakhjulssladd vid vattenplaning, kurvtagning eller hård inbromsning på våt väg.
 • Om du kör på kantstenar eller djupa hål kan du skada däcken och/eller fälgarna permanent.
 • På bilar med olika däck- eller hjuldimensioner fram och bak är det inte tillåtet att skifta position mellan fram- och bakhjul.

Däcksrotation

Körsätt, däcktryck, klimat och vägarnas skick har en inverkan på hur snabbt däcken åldras och slits. Rätt däcktryck ger jämnare slitage.

För att undvika stora skillnader i mönsterdjup, samt förhindra att slitagemönster uppstår på däcken, kan fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämplig körsträcka vid första skiftet är ca 5000 km (ca 3100 miles) och därefter med 10000 km (ca 6200 miles) intervall.

Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas för kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet. Om det redan har uppstått betydande skillnad i slitage (> 1 mm skillnad i mönsterdjup) mellan däcken bör de minst slitna däcken sitta bak. En framhjulssladd är vanligen lättare att häva än en bakhjulssladd. Därför är det viktigt att bakhjulen inte förlorar fästet före framhjulen.

 Viktigt

Bilar med olika däck- eller hjuldimensioner på fram- och bakaxel ska alltid ha de bredare däcken och/eller hjulen på bakaxeln. Skifte mellan fram- och bakhjul, för att t.ex. erhålla ett jämnare däckslitage mellan fram- och bakdäck, är då inte tillåtet.

Förvara hjul och däck

När du förvarar kompletta hjul (däck monterade på fälgar), bör de hängas upp eller placeras liggande på sidan på golvet.

Däck som inte är monterade på fälgar ska förvaras liggande på sidan eller stående upprätt, men inte hängas upp.

 Viktigt

Däck bör lagras på en sval, torr och mörk plats. De bör aldrig förvaras nära lösningsmedel, bensin, oljor m.m.

 Varning

 • Storleken på fälgar och däck till din Volvo är angivna för att uppfylla stränga krav på stabilitet och köregenskaper. Ej godkända kombinationer av fälgarnas och däckens storlek kan påverka bilens stabilitet och köregenskaper negativt.
 • Eventuella skador som orsakas av att fälg/däckkombinationer med ej godkänd storlek har monterats omfattas inte av nybilsgarantin. Volvo tar inget ansvar för dödsfall, personskador eller kostnader som kan orsakas av sådana installationer.
 1. 1 Avvikelser kan förekomma för vissa däckdimensioner.