Bromsa på våta vägbanor

Vid körning en längre tid i kraftigt regn utan att bromsa, kan bromseffekten vid den första inbromsningen fördröjas något.

Detta kan även vara fallet efter en biltvätt. Det är då nödvändigt att trampa kraftigare på bromsen. Håll därför ett större avstånd till framförvarande trafik.

Bromsa bilen ordentligt efter körning på våta vägar och efter en biltvätt. Bromsskivorna värms då upp, torkar snabbare och skyddas mot korrosion. Ta hänsyn till rådande trafiksituation vid inbromsning.