Batterier och strömförsörjning

Bilens egen strömförsörjning sker med olika batterier och komponenter. Dessa möjliggör bilens elektriska funktioner.

Bilens primära elsystem arbetar med spänningen 12 V och driver elektrisk utrustning.

För elektrisk framdrift har bilen ett högvoltssystem utöver det primära elsystemet.

 Varning

Ett flertal komponenter i bilen arbetar med högvoltsspänning som kan vara farlig vid felaktiga ingrepp. Rör ingenting som inte är tydligt beskrivet i ägarmanualen.

Batterier

För att förse olika komponenter med ström är din bil utrustad med:

  • ett 12 V startbatteri som driver bilens primära elsystem
  • ett hybridbatteri för elektrisk framdrift av bilen.