Connected Safety

Connected Safety1 kommunicerar information mellan egen bil och andra fordon via en molntjänst2. Funktionen är tänkt att göra en förare medveten om att en eventuellt trafikfarlig situation kan finnas längre fram på aktuell väg.

Funktionen kan informera föraren om att ett annat fordon längre fram på aktuell väg har aktiverat dess varningsblinkers eller detekterat halt väglag. Information om halt väglag utfärdas också om den egna bilen detekterar halka.

Connected Safety kan hjälpa föraren med följande:
  • Larm om varningsblinkers
  • Larm om halt väglag

Connected Safety-kommunikation mellan fordon fungerar enbart för de fordon vilka är utrustade med funktionen. Connected Safety behöver även vara godkänd via Volvo - integritet.

Larm om varningsblinkers

Om egen bils varningsblinkers aktiveras, kan information om detta sändas till fordon som närmar sig den egna bilens position.

P5-2122-Connected Safety symbol Hazard Light

När den egna bilen närmar sig ett varningsblinkande fordon, visas denna symbol i förardisplayen.

I fordon med head-up-display visas varningssymbolerna för Connected Safety även där.

Larm om halt väglag

P5-2122-Connected Safety symbol Slippery Road-no cloud

Om egen bil detekterar en försämring i friktion mellan däck och vägbana visas denna symbol i förardisplayen. Informationen kan då sändas vidare till fordon som närmar sig den egna bilens position.

P5-2122-Connected Safety symbol Slippery Road

Om egen bil tar emot information om halt väglag från annat fordon visas denna symbol i förardisplayen.

I fordon med head-up-display visas varningssymbolerna för Connected Safety även där.

 Varning

  • Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
  • Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.
  • Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
  1. 1 Finns inte på alla marknader.
  2. 2 Vid användning av molntjänsten överförs data (datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.