Ägarmanualen och miljön

Ägarmanualen är tryckt på papper med ursprung i kontrollerade skogar.

Forest Stewardship Council (FSC)®-symbolen visar att pappersmassan i en tryckt publikation av ägarmanualen kommer från FSC®-certifierade skogar eller andra kontrollerade källor.

P5-1507-Logotype for Mixed sources-FSC certification

Relaterade dokument