Rekommendationer vid lastning

Det finns ett antal saker som är viktiga att känna till vid lastning av bilen.

Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt.

 Varning

Bilens köregenskaper förändras beroende på lastens vikt och placering.

Lasta i last-/bagageutrymme

Bra att tänka på vid lastning:
  • Placera lasten tryckt mot baksätets ryggstöd.
  • Tunga föremål ska placeras så lågt som möjligt. Undvik att placera tung last på nedfällda ryggstöd.
  • Täck skarpa kanter med något mjukt för att inte skada klädseln.
  • Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.

 Varning

Ett löst föremål som väger 20 kg (44 pund) kan vid en frontalkollision i en hastighet av 50 km/h (30 mph) komma att uppnå en rörelsevikt som motsvarar 1000 kg (2200 pund).

 Varning

Lämna 10 cm (4 tum) utrymme mellan last och sidofönster om bilen lastas över ovankanten av dörrarnas fönster. Annars kan skyddseffekten av krockgardinen som finns dold innanför bilens innertak utebli.

 Varning

Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada personer i bilen.

Täck skarpa kanter och vassa hörn med något mjukt.

Stäng av motorn och ansätt parkeringsbromsen vid lastning/lossning av långa föremål. I ogynnsamma fall kan annars lasten komma åt växelspaken eller växelväljaren och därigenom föra den till ett körläge – bilen kan då rulla iväg.

Utöka last-/bagageutrymmet

För att utöka last-/bagageutrymmet och förenkla lastning kan baksätets ryggstöd fällas ned. Observera att inga föremål får hindra funktionen för framstolarnas WHIPS-system om något av baksätets ryggstöd är nedfällt.

En genomlastningslucka i baksätet kan fällas ned vid transport av långsmal last.