Justera ljusfunktioner via centerdisplay

Ljusfunktioner kan justeras och aktiveras via centerdisplayen.
Tryck på iCup-2037-Settings symbol i centerdisplayen.
Tryck sedan på Reglage.
Justera önskad funktion för interiör eller exteriör belysning.