Bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp

Informationen i tabellerna nedan är enligt WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), som är en internationell testmetod för fordon.

Bränsleförbrukningen för ett fordon mäts i liter per 100 km och koldioxidutsläppet (CO₂) i gram CO₂ per km.

Förklaring
Px-2046-Icon Fuel consumption BlendedViktat kombinerat värde. Värdet är viktat mellan eldrift och bränsledrift över hela körcykeln.
Px-2046-Icon CO2Gram CO₂/km
Px-2046-Icon Fuel consumption (l/100km)Liter/100 km
Px-2122-Electric consumptionCertifierat värde för bilens elförbrukning (kWh/100km). Värdet är ett medelvärde över alla fyra körcykelfaser (stads-, förorts-, landsvägs- och motorvägskörning).
Px-2046-Hybrid-Icon Range symbolCertifierat värde för bilens möjliga räckvidd ("upp till") i km vid eldrift. Värdet ska inte tolkas som en förväntad räckvidd och räckvidden är svår att uppnå vid normal körning.
Px-2046-Icon City suburbStads- och förortskörning
Px-2046-Icon CombinedMedelvärde över alla fyra körcykelfaser (stads-, förorts-, landsvägs- och motorvägskörning)
Px-2046-Icon lowLågt värde
Px-2046-Icon highHögt värde

 OBS

Om förbruknings- och emissionsdata saknas i tabellen kommer den att uppdateras vid ett senare tillfälle.

 OBS

Kapaciteten på hybridbatteriet avtar med ålder och användning, vilket kan resultera i en ökad användning av förbränningsmotorn och följaktligen försämrad bränsleekonomi samt minskad räckvidd vid eldrift.
Px-2046-Icon Car symbolPx-2046-Icon Fuel consumption BlendedPx-2122-Electric consumptionPx-2046-Hybrid-Icon Range symbol
Px-2046-Icon CO2Px-2046-Icon Fuel consumption (l/100km)Px-2046-Icon City suburbPx-2046-Icon Combined
T6 AWD(B4204T52)Px-2046-Icon low180,817,41091881
Px-2046-Icon high251,119,9861741
T8 AWD(B4204T56)Px-2046-Icon low180,817,41091881
Px-2046-Icon high251,119,9861741

Värdena i tabellen ovan för bränsleförbrukning, CO₂-utsläpp och räckvidd vid eldrift baseras på särskilda körcykler (se nedan). Beroende på utrustning kan bilens vikt öka. Detta, liksom hur tungt bilen lastas, påverkar bränsleförbrukningen och CO₂-utsläppen samt minskar räckvidden vid eldrift. Enligt WLTP får varje bil unika bränsleförbruknings-, CO₂-utsläpps- och elräckviddsvärden beroende på hur bilen är utrustad. Dessa värden ligger mellan det låga och höga värdet i tabellen ovan. På många marknader kan du finna din bils unika bränsleförbruknings-, CO₂-utsläpps- och elräckviddsvärden i bilens registreringsbevis.

De certifierade värdena för bilen ska inte tolkas som förväntade värden. Certifieringsvärdena är jämförelsevärden som erhålls vid speciella körcykler (se nedan).

Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning och kortare elkörsträcka jämfört med tabellvärdena. Exempel på detta är:

 • Om bilen inte laddas regelbundet från el-nätet.
 • Om bilen utrustas med extra tillbehör vilket påverkar bilens vikt.
 • Förarens körsätt.
 • Om kunden väljer andra hjul än de standardmonterade på modellens grundversion kan rullmotståndet öka.
 • Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
 • Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden, väder och bilens skick.

En kombination av här nämnda exempel kan ge avsevärt högre förbrukning.

Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan uppstå vid en jämförelse med körcykelprofilerna (se nedan) som används vid certifiering av bilen och på vilka förbrukningssiffrorna i tabellen baseras. För ytterligare information hänvisas till de refererade regelverken.

 OBS

Extrema väderförhållanden, körning med släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med sämre bränslekvalitet än rekommenderad är faktorer som väsentligt ökar bilens bränsleförbrukning.

WLTP-standard

Från och med 1 september 2018 infördes en ny standard för att beräkna förbrukningsvärden på bilen. WLTP-standarden (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) representerar de genomsnittliga körförhållandena för vardaglig körning. I jämförelse med den tidigare standarden (NEDC) tar WLTP hänsyn till mer varierande trafiksituationer och hastigheter men även utrustning och viktklasser. Tillvalsutrustning som påverkar förbrukningen är avstängd under testningen t.ex. luftkonditionering, sätesvärme etc. Den nya standarden ska ge mer realistiska siffror när det gäller bränsleförbrukning, koldioxid och utsläpp samt räckvidd vid eldrift. Värdena är till för att kunna jämföra olika bilar med varandra och inte för att representera din typiska normal förbrukning och räckvidd vid eldrift.

Körcykelprofiler

En körcykel simulerar en verklig genomsnittlig körning av bilen. Standarden utgår från fyra olika körcykelprofiler, vilka är:

 • Stadskörning – långsam körning
 • Förortskörning – medelsnabb körning
 • Landsvägskörning – snabb körning
 • Motorvägskörning – mycket snabb körning.

Varje körcykel fastställs av olika förutsättningar som t.ex. hastighet, tid och körsträcka.

Det officiella värdet för blandad körning, som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en kombination av resultaten från de fyra körcyklerna.

För att få fram koldioxidutsläppen(CO₂-utsläppen) under de fyra körcyklerna samlas avgasernaupp. Dessa analyseras sedan och gervärdet för CO₂-utsläpp.

 1. 1 Körläge PURE