Enheter kompatibla med Volvo Cars-appen*

Volvo Cars-appen är kompatibel med olikamobila enheter och operativsystem.

Volvo Cars-appen är tillgänglig för iPhone, iPad och Apple Watch samt Android-telefoner. Du kan ladda ner appen kostnadsfritt från Apple App Store eller Google Play.

För att Volvo Cars-appen ska fungera så bra som möjligt, säkerställ att du har uppdaterat appen till den senaste versionen som finns tillgänglig för din enhet. Mer informationom tekniska krav för version samt operativsystemoch kompatibilitet för enhetsmodellerfinns där du laddar ner appar.

 OBS

Volvo förbehåller sig rätten att när som helst avsluta underhåll av äldre versioner av appar och plocka bort dem från befintliga appbutiker.

Internetuppkoppling

Appen kommunicerar med bilen via internet, därför måste din mobila enhet ha internetuppkoppling1 för att kunna utföra dina kommandon.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.

Relaterade dokument