Vägassistans med Volvo Assistance

Vid t.ex. punktering,bränslebrist eller urladdat batteri går det att tillkalla hjälp med ON CALL-knappen eller Volvo Cars-appen.

Om ON CALL-knappen i taket hålls in i minst 2 sekunder etableras muntlig kontakt mellan Volvo Assistance och föraren. Detta för att komma överens om vilken hjälpinsats som krävs. Om datadelning för takknapparna är aktiverad skickas ett meddelande med bilens position till Volvo Assistance.

 OBS

SOS-knappen ska enbart användas vid olyckor,sjukdom eller vid externt hot mot bilenoch dess passagerare. SOS-funktionen är endast avsedd för nödsituationer. Missbruk kan leda till extradebitering.

ON CALL-knappen kan användas för övrig assistans, t.ex. frågor om användning av bilen eller vid behov av vägassistans.

Kostnader för vägassistans

Kostnader för vägassistans ingår under de första X1 åren när du köper en ny Volvo. När denna tid har passerat erbjuds på de flesta marknader kostnadsfri vägassistans om bilen får regelbunden service vid en auktoriserad Volvoverkstad. En Volvoåterförsäljare kan upplysa dig om status för ditt vägassistansavtal.

Du kan få hjälp att komma vidare även om vägassistansavtalet har gått ut. I så fall får du en fråga om du vill betala kostnaden för den tjänst som sänds ut till dig.

 OBS

Om du inte har ett giltigt vägassistansavtal kan det tillkomma kostnader vid bärgning.
  1. 1 Varierar beroende på marknad.