Klämskydd för rutor och solgardiner

Alla eldrivna rutor och solskydd* har klämskydd som löser ut om de blockeras av något föremål vid öppning eller stängning.

Vid blockering stannar rörelsen och backar därefter automatiskt till ca 50 mm (ca 2 tum) från det blockerade läget (alternativt till fullt ventilationsläge).

Det finns möjlighet att forcera klämskyddet när stängning avbrutits, t.ex. vid isbildning, genom att kontinuerligt trycka reglaget i en och samma riktning.

Skulle det vara något problem med klämskyddet kan en återställningssekvens provas.

 Varning

Om startbatteriet kopplats bort måste funktionen för automatisk öppning och stängning återställas för att fungera korrekt. Återställning måste ske för att klämskyddet ska fungera.

  1. * Tillval/tillbehör.