Nycklar

Bilens nycklar låser och låser upp bilen. När en nyckel befinner sig i främre delen av kupén kan bilen startas.
P5P6-20w17-Keys overview
Tillgängliga nyckeltyper är standardnyckel, knapplös nyckel (Key Tag)*, och Care Key.1

Standardnyckeln och Care Key är utrustade med knappar. Fler nycklar än det antal som ingår som standard kan efterbeställas. Till bil utrustad med nyckelfrilåsning och upplåsning* kan en lite mindre, lättare och knapplösnyckel (Key Tag) köpas som tillbehör.

För att starta bilen behöver en nyckel finnas i främre delen av kupén.

För bilar utrustade med nyckelfri låsning och upplåsning (Passive Entry)* kan nyckeln finnas var som helst i bilen för att den ska kunna startas.

Nycklarna kan kopplas till olika förarprofiler för att spara personliga inställningar i bilen.

 Varning

Nyckeln innehåller ett knappbatteri. Håll nya och använda batterier utom räckhåll för barn. Om batterier råkar sväljas kan de orsaka allvarliga skador.

Om skador upptäcks, t.ex. att batteriluckan inte går att stänga ordentligt, bör produkten inte användas. Håll defekta produkter utom räckhåll för barn.

Nyckelns knappar

16w17 - SPA - Remote Key with buttons
Nyckeln har fyra knappar – en på den vänstra sidan och tre på den högra.

P5-1507 Remote key icon for lock/global close Låsning

En knapptryckning låser bilen och aktiverar larmet*.

Ett långt tryck stänger alla fönster samt panoramataket*.

P5-1646-x90-Remote key icon for unlocking Upplåsning

En knapptryckning låser upp bilen och stänger av larmet*. Ett långt tryck öppnar alla fönster samtidigt. Det kan t.ex. användas för att snabbt vädra ur en varm bil innan man sätter sig i den.

P5-1646-x90-Remote key icon for trunk opening/closing Baklucka

En knapptryckning larmar av* och låser upp bakluckan. På bilar med elmanövrerad baklucka* öppnas eller stängs bakluckan med ett långt tryck. En varningssignal ljuder när bakluckan öppnas eller stängs.

P5-1507 Remote key icon for panic alarm Panikfunktion

Panikfunktionen används för att i nödfall påkalla omgivningens uppmärksamhet. Om knappen hålls intryckt i minst 3 sekunder eller trycks in två gånger inom 3 sekunder, aktiveras bilens blinkers och signalhorn. Funktionen kan stängas av med upplåsningsknappen efter att den varit aktiverad i minst 5 sekunder. Den stängs annars av automatiskt efter 2 minuter och 45 sekunder.

 Varning

Om någon lämnas kvar i bilen, se till att fönsterhissar och panoramatak* görs strömlösa genom att ta med nyckeln när du lämnar bilen.

 OBS

En nyckel som låsts in i bilen inaktiveras temporärt och kan inte användas förrän bilen låsts upp med en annan giltig nyckel. Även funktionen blockerat låsläge deaktiveras.

Knapplös nyckel (Key Tag)*

En knapplös nyckel kan beställas som tillbehör till bilar utrustade med funktionen nyckelfri låsning och upplåsning. Start samt nyckelfri låsning och upplåsning fungerar på samma sätt som med standardnyckeln. Nyckeln är vattentät till ett djup av ca 10 meter (30 fot) i upp till 60 minuter. Den saknar utfällbart nyckelblad och batteriet är inte utbytbart.

Care Key

Det är möjligt att sätta en hastighetsbegränsning som är aktiv när Care Key används. Begränsningen är tänkt att främja att bilenframförs på ett säkert sätt, t.ex. vid utlåning.

Om aktiv nyckel avlägsnas från bilen

P6-20w37-DIM-RemoteImmobilizer

Om nyckeln avlägsnas från bilen när motorn är igång visas varningsmeddelandet Bilnyckeln hittades inte. Se ägarmanualen för mer information. i förardisplayen samtidigt som en ljudpåminnelse hörs när sista dörren stängs.

Meddelandet försvinner när nyckeln återförs till bilen följt av ett tryck på högra rattknappsatsens O-knapp eller när alla dörrar stängts.

Störningar

Nyckelns funktioner för nyckelfri start samt nyckelfri låsning och upplåsning* kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning.

 OBS

Undvik att förvara bilens nycklar nära metallföremål eller elektronik (t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare). Helst inte närmre än 10-15 cm (4-6 tum).

Om störningar ändå skulle uppstå – använd nyckelns löstagbara nyckelblad för att låsa upp. Placera därefter nyckeln i backup-läsaren i mugghållaren för att avlarma och kunna starta bilen.

 OBS

När nyckeln ska läsas av backup-läsaren, se till att mugghållaren är fri från andra närliggande bilnycklar, metallföremål eller elektronik (t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare). Dessa föremål kan störa funktionen.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.