Kontrollera däcktryck

Korrekt däcktryck hjälper till att förbättra körstabiliteten, spara bränsle och förlänga däckens livslängd.

Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett naturligt fenomen. Däcktrycket varierar också beroende på omgivningens temperatur. Körning med för lågt däcktryck innebär att däcken kan bli överhettade och skadas. Däcktrycket påverkar åkkomfort, vägljud och köregenskaper.

Kontrollera däckens lufttryck varje månad. Använd det rekommenderade däcktrycket för kalla däck för att bibehålla bra däckprestanda. För lågt eller för högt däcktryck kan orsaka att däcken slits ojämnt.

 Varning

  • För lågt däcktryck är den vanligaste orsaken till att däck går sönder. Det kan resultera i svåra däcksprickor, att slitbanan lossnar, en däckexplosion sker eller minskad kontroll över bilen vilket kan leda till ökad risk för personskador.
  • Däck med för lågt tryck minskar bilens lastförmåga.

Kalla däck

Däcktrycket ska kontrolleras när däcken är kalla. Däcken anses kalla när de har samma temperatur som den omgivande luften. Denna temperatur nås normalt då bilen har varit parkerad i minst 3 timmar.

Efter att ha kört ungefär 1,6 km (1 mile) anses däcken vara varma. Om du måste köra längre än så för att pumpa däcken kontrollerar och registrerar du däcktrycket först. Fyll sedan på till lämpligt däcktryck när du kommer fram till pumpen.

När utetemperaturen ändras, ändras även däcktrycket. En temperatursänkning på 10 grader orsakar att däcktrycket sjunker 7 kPa (1 psi ). Kontrollera däcktrycket ofta och justera till korrekt tryck, vilket framgår av bilens däckinformationsdekal eller certifieringsetikett.

Om du kontrollerar däcktrycket när däcken är varma ska du aldrig släppa ut luft. Däcken är varma på grund av körningen och det är normalt att trycket stiger över det rekommenderade trycket för kalla däck. Ett varmt däck med däcktryck lika med eller under det rekommenderade för kalla däck kan ha alltför lågt tryck.