Placering av däcktrycksdekal

Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr) visar vilka tryck däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden.
Px-2122-Tyre pressure decal location
Däcktryckdekalens placering

På dekalen finns beteckningen för de fabriksmonterade däcken på bilen, liksom lastgränser och däcktryck.

 OBS

De dekaler som visas i ägarmanualen gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att visa ungefär hur de ser ut och ungefär var på bilen de är placerade. Den information som gäller just din bil finns på respektive dekal på bilen.

Bättre bränsleekonomi med ECO-tryck

Vid lätt last (max 3 personer) och hastigheter upp till 180 km/h (112 mph), kan ECO-trycken väljas för mer ekonomisk elförbrukning. Om förbättrad ljud- och åkkomfort eftersträvas rekommenderas istället de lägre komforttrycken.