Justera svankstöd* i framsäte

Svankstödet justeras med hjälp av reglage på sidan av sätets sittdyna.
P5-1507-Multifunction front seat
Multifunktionsreglaget, i bilar med fyrvägssvankstöd*.
P5-1817-Multifunktion front seat - 2 way lumbar
Reglaget i bilar med tvåvägssvankstöd*.

Svankstödet justeras med multifunktionsreglaget, i bilar med fyrvägsvankstöd*, alternativt den runda knappen, i bilar med tvåvägssvankstöd*. Reglaget är placerat på sidan av sätets sittdel. Beroende på vald utrustningsnivå kan svankstödet justeras framåt/bakåt samt uppåt/nedåt (fyrvägssvankstöd) alternativt framåt/bakåt (tvåvägssvankstöd).

Justera svankstödet i bil med fyrvägssvankstöd

P5-1507-Multifunction front seat-functions

Aktivera multifunktionsreglaget genom att vrida reglaget P5-Icon red circle 1 uppåt/nedåt. Sätesinställningsvyn visas i centerdisplayen.

  • Tryck på den runda knappen upp P5-Icon red circle 3/ner P5-Icon red circle 5 för att flytta svankstödet uppåt/nedåt.
  • Tryck på den främre delen P5-Icon red circle 2 av knappen för att öka svankstödet.
  • Tryck på den bakre delen P5-Icon red circle 4 av knappen för att minska svankstödet.

Justera svankstödet i bil med tvåvägssvankstöd

P5-1817-Multifunction front seat-functions - 2 way lumbar
Tryck på den främre delen P5-Icon red circle 1 av den runda knappen för att öka svankstödet.
Tryck på den bakre delen P5-Icon red circle 2 av den runda knappen för att minska svankstödet.
  1. * Tillval/tillbehör.