Punktering

Aktivera varningsblinkers om bilen fått punktering i en trafikerad miljö.

Tänk på säkerheten, flytta om möjligt bilen ur ett trafikfarligt läge. Tillkalla vägassistans vid behov.

Om möjligt, stig ur bilen på den sidan som har minst trafik.

Ta på reflexväst och placera sedan ut varningstriangeln så att andra trafikanter varnas i god tid.

Åtgärda en punktering

Bilen är utrustad med antingen en däcktätningssats för provisorisk lagning av däcket eller ett reservhjul*, se respektive avsnitt för användarinstruktioner.

  1. * Tillval/tillbehör.