Tangentbord i centerdisplay

Med centerdisplayens tangentbord är det möjligt att skriva med tangenter i skärmen, men även för hand genom att "rita in" bokstäver och tecken på skärmen.

Med tangentbordet kan tecken, bokstäver och siffror skrivas in, t.ex. för att skriva textmeddelanden från bilen, fylla i lösenord eller söka efter artiklar i den digitala ägarmanualen.

Tangentbordet visas endast då det är möjligt att skriva på skärmen.

iCup-2037-Keyboard down symbol

Döljer tangentbordet. Om detta inte är möjligt visas inte knappen.

iCup-2037-Keypad handwriting

Byter tangentbordsläget för att skriva in bokstäver och tecken för hand istället.

Ett tryck på bekräftelseknappen över tangentbordet bekräftar den textinmatning som har gjorts. Knappen ser olika ut beroende på sammanhang.

Varianter av en bokstav eller ett tecken

Varianter av en bokstav eller ett tecken t.ex. é eller è kan skrivas in genom att hålla inne bokstaven eller tecknet. En ruta med möjliga varianter av bokstäver eller tecken visas. Tryck på önskad variant. Väljs ingen variant, skrivs originalbokstaven/tecknet in.