Navigera i ägarmanual i centerdisplay

Den digitala ägarmanualen kan nås från centerdisplayen.

För att nå ägarmanualen, tryck på iCup-2037-App view symbol och sedan påiCup--2037-Owners manual.

Det finns ett antal olika alternativ för att hitta information i ägarmanualen.

Ägarmanualens innehåll

Startsida

P5-1617-Owners manual, onboard category symbol start

Tryck på symbolen för att komma tillbaka till ägarmanualens startsida.

Kategorier

P5-1617-Owners manual, onboard category symbol category

Artiklarna i ägarmanualen är strukturerade i huvudkategorier och underkategorier. Samma artikel kan förekomma i flera passande kategorier för att enklare kunna hittas.

Visuell navigering

Exteriöra och interiöra översiktsbilder av bilen. Olika delar är utpekade med hotspots som leder vidare till artiklar om respektive delar av bilen.

Tryck på Exteriör eller Interiör.
Exteriöra eller interiöra bilder visas med så kallade hotspots utplacerade. Hotspotsen leder till artiklar om respektive del av bilen. Svep horisontellt över skärmen för att bläddra mellan bilderna.
Tryck på en hotspot.
Titeln på en artikel om området visas.
Tryck på titeln för att öppna artikeln.

För att backa, tryck på pilen bakåt.

Quick guide

Information som hjälper till att komma igång med de vanligast använda funktionerna i bilen.

Video

P5-1617-Owner Manual, onboard-symbol-video

Tryck på symbolen för att komma till korta instruktionsfilmer för olika funktioner i bilen.

Versionsinformation

Läs mer om aktuell version och uppdateringar som implementerats.

Sökfunktion

Tryck på sökfältet högst upp i ägarmanualen för att nå sökfunktionen från startsidan.

Använd P5–1617–Symbol-Magnifying glas högst upp i ägarmanualen för att nå sökfunktion från övriga sidor.