Lampbyte

Denna bil är utrustad med endast LED1-lampor och har därmed inga utbytbara glödlampor. Kontakta en verkstad2 om fel uppstår med belysningen.

Om fel uppstår på lampor av LED1-typ byts i de flesta fall hela lampenheten.

 OBS

För information om lampor som inte nämns i ägarmanualen, kontakta en Volvoåterförsäljare eller en auktoriserad Volvoverkstad.

 OBS

Yttre belysning såsom strålkastare och baklampor kan tillfälligt få kondens på insidan av glaset. Detta är normalt och all ytterbelysning är konstruerad för att motstå detta. Kondens ventileras normalt ut ur lamphuset då lampan varit tänd en stund.
  1. 1 Lysdiod (Light Emitting Diode)
  2. 2 En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.