Problem med att lossa laddkabel

Vid problem med nyckel kan laddning avslutas med hjälp av det löstagbara nyckelbladet.

Manuell frigöring av laddkabel för nyckel som inte svarar

Lås upp bilen med nyckelbladet. Läs noga igenom artikeln om hur bilen låses och låses upp med löstagbart nyckelblad och följ instruktionen för att låsa upp bilen.
När dörren öppnas efter att bilen låsts upp med nyckelbladet, så utlöses larmet. Läs noga igenom artikeln om hur larmet aktiveras och deaktiveras och följ instruktionen för att deaktivera larmet.
16w17 - P5 - Central locking front door

Tryck på centrallåsets knapp enligt bild.

Lossa laddkabel. Vid problem, upprepa stegen 2 till 3.